Ostukorv

Ostukorv

Müügitingimused

1. Müügitingimuste objekt ja üldsätted
1.1 Käesolevad VIKERPOOD e-kaupluse müügitingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil vikerruum.ee asuva VIKERPOOD e-kaupluse (edaspidi vikerpoe) haldaja, kelleks on VIKERLIIT (registrikood 80413420, asukoht Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Kogre tee 4-25, 61708, tel 5672 2775, e-post info@vikerruum.ee, edaspidi Müüja), ja vikerpoe kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi vikerpoe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti vikerpoe kasutamise üldtingimusi.
1.2 Vikerpoe teenus hõlmab endas võimalust Kasutajal sõlmida vikerpoe internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping vikerpoe poolt müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Kasutajal võimalik vikerpoe internetikeskkonnas kasutada ka muid vikerpoe pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik vikerpoe teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud vikerpoe koduleheküljel vikeruum.ee.
1.3
 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid vikerpoe teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.
1.4
 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Kasutaja vahelisi vikerpoe kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.
2. Ostu-müügitehingu pooled
2.1 Müüja on vikerpoe haldajaks olev mittetulundusühing ärinimega VIKERLIIT (registrikood 80413420, asukoht Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Kogre tee 4-25, 61708, tel 5672 2775, e-post info@vikerruum.ee).
2.2
 Kasutajaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid vikerpoe teenuseid kasutamist kinnitab, et on Müügitingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
2.3
 Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, kinnitab Kasutaja ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
3.1 Kõikide vikerpoe poolt müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivaid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
3.2
 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis on Transpordikulu 2.99 € ning see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest.
3.3
 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Kasutaja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Kasutajale hinnaga, mis kehtis Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Kasutaja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Kasutaja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kasutajal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.
3.4
 Juhul, kui esineb eksimus (tehniline viga, töötaja eksitus või muu asjaolu) vikerpoes pakutava Kauba hind on võrreldes selle Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odav ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega või muu allahindamise põhjusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Kasutaja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Kasutajale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.
3.5
 Kasutaja peab vikerpoe kasutamisega peab arvestama, et vikerpoe Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Kasutaja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Kasutajale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Kasutaja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul  muutub ostu-müügitehing automaatselt tühiseks ning Müüja ei vastuta otsas olevast Kaubast Kasutajale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda ning Kasutajal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.
3.6
 Kasutaja on kohustatud  vikerpoe kasutamisel arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Kasutajat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Kasutajal õigus pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@vikerruum.ee, helistades telefoninumbrile 5682 2775.
3.7 Vikerpo eestikeelse veebikeskkonna kasutamisega annab Ostja nõusoleku Kaupade info kuvamiseks muus keeles (st mitte eesti keeles). Kui Ostja soovib Kauba kohta täiendavat informatsiooni või võõrkeelne teave jääb arusaamatuks, siis on Ostjal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast eestikeelset teavet läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@vikerruum.ee, helistades telefoninumbrile 5682 2775. Kui Ostjale ei ole vastuvõetav võõrkeelse info eelkirjeldatud viisil kuvamine, siis on Ostja kohustatud lahkuma vikerpoest.
4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine
4.1 Kasutaja poolt vikerpoe`s välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Kasutajal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse korvi (edaspidi Korv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa korvi“. Juhul, kui Kasutaja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, tuleb klikkida lingile “Pood” ning eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.
4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Korvi lisanud, peab Kasutaja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Vaata ostukorvi“. Kasutajal on Korvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Korvist eemaldada. Korvis tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Kasutaja klikkima nupule “Uuenda ostukorvi“.
4.3 Kasutaja poolt Korvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Kasutaja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale. 
4.4 Kui Kasutaja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal sisestada palutud andmed.
4.5 Tellimuse esitamisel peab Kasutaja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Kasutaja klikkima nupul „Esita tellimus“. Makseviiside puhul on Kasutajal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:
4.5.1 internetipanga kaudu (nupp „Maksa pangalingiga“), valides endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda;
4.5.2 arvega (nupp „Maksa ettemaksuarvega“);
4.5.3 krediitkaardiga (nupp “Maksa pangakaardiga”);
4.6 Pärast maksmise viisi valimist peab Kasutaja vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).
4.7 Kasutaja annab vikerpoe`le õiguse isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki vikerpoe kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimused on täpsemalt sätestatud lehel https://vikerruum.ee/privacy-policy/.
4.8 Tellimuse esitamisel ja ostu-müügilepingu sõlmimiseks on Kasutaja kohustatud tutvuma eelnevalt käesolevate Tingimustega. Tellimuse vormistamisel nupule “Kinnita tellimus” klikkimisel kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimustes sätetega. Soovi korral on Kasutajal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.
4.9 Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega tuleb Kasutajal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Pangalingi“ (Tingimuste p 4.5.1.), klikkida lingile „Soorita makse“, misjärel suunatakse Kasutaja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Kasutaja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Kasutaja poolt Kauba tasumise kohta.
4.10 Juhul, kui Kasutaja on makseviisiks valinud „Arve“ (Tingimuste p 4.5.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega klikkida nupule „Kinnita tellimus“, misjärel saadab Müüja Kasutaja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Kasutaja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil tasuma.
4.11 Kasutaja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.9. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.10. mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses krediteeritud Müüja pangakontol. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.
4.12 Kui Kasutaja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Kasutaja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.
5. Tellimuse täitmine
5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.11. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Kasutaja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.
5.2 Kasutaja ostetud Kaup toimetatakse Kasutaja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Kasutajale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetava transpordiettevõtte esindaja Kasutajale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Kasutajaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Kasutajal tagada Kauba vastuvõtmiseks Kasutaja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.
5.3 Juhul, kui Kasutaja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Kasutajaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.
5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Kasutaja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Kasutajale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest vastavalt Tingimuste punktile 4.12. ning ühtlasi annab teada Kasutaja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja. 
5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Kasutajal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.
5.6 Kasutaja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Kasutajale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Kasutajal Kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Kaubast tuleb Kasutajal teatada e-posti aadressile info@vikerruum.ee või Müüja telefonile 5682 2775 ning Kasutaja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.
5.7 Kasutaja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.
6. Ostu-müügilepingust taganemine
6.1 Kasutajal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Kasutaja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.11. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Kasutaja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Kasutajal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse (vt lisa 1).
6.2 Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Kasutaja  saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Kasutaja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Kasutaja kasutada Tingimuste Lisas 1 olevat taganemisavalduse tüüpvormi.  Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
6.3 Kasutajal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:
6.3.1 asi, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;
6.3.2 asi, mis on valmistatud, arvestades Kasutaja isiklikke vajadusi;
6.3.3 asi, mis on valmistatud Kasutaja esitatud tingimuste kohaselt;
6.3.4 asi, mis rikneb või vananeb kiiresti;
6.3.5 selline suletud pakendis asi, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (eelkõige, kuid mitte ainult tervisekaubad, sh esemed, mille kasutusotstarve on seotud intiimpiirkonnaga ja sugulise rahuldamise pakkumisega) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
6.3.6 asi, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
6.3.7 kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku
6.3.8 suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;6.3.9 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv väljaanne.
6.4 Kasutaja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Kasutajale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Kui Kasutaja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Kasutaja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.
6.5 Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Kasutaja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Kasutajale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.
6.6 Kasutaja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Kasutajal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.
6.7 Kasutaja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta vikerpoes kirjeldatule. Kasutajapoolse lepingu taganemise korral kannab Kasutaja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.
6.8 Kui Kasutaja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kasutajast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning Kasutajale tagastamisele kuuluva summaga. Kasutaja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel.
6.9 Tasaarvestamiseks saadab Müüja Kasutajale tasaarvestamise avalduse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kasutajal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kasutaja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
6.10 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on vikerpoe`s pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Kasutajale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Kasutajale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Kasutajale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.
6.11 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.10. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Kasutaja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii
7.1 Müüja vastutab Kastuajale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kasutajale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Müüja vastab Kasutaja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Kasutaja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kasutaja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.
7.3 Kasutajal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.
7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Kasutaja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.
7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Kasutajal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@vikerruum.ee, helistades telefoninumbrile 5682 2775.
8.  Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused
8.1 Kõik autoriõigused vikerpoes esitatud teostele kuuluvad Müüjale  või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele.
8.2 Kasutajal õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal.
8.3 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest vikerpoe koduleheküljel www.vikerruum.ee. Kui Kasutaja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
8.4 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
8.5 Kasutaja ja Müüja vahel vikerpoe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaite ja Tehnilise Järelevalve ameti juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni (https://komisjon.ee/et), kohtusse või Euroopa Komisjoni juures tegutseva internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormi (ODR platvorm – http://ec.europa.eu/consumers/odr/) poole. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.
8.6 Kui Kasutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).